Les hvordan jeg kan hjelpe deg her.

Topp tre fra tips:

Hvor skal du?

Alice kom til et veikryss og spurte katten i treet: «Hvilken vei skal jeg ta?» «Det kommer an på hvor du vil», svarte katten. «Det spiller ikke så stor rolle», svarte Alice. Til det svarte katten: «Da spiller det ingen rolle hvilken vei du tar.”

Som Alice i Eventyrland, står også vi overfor små og store veivalg i hverdagen. Valgene vi tar er med på å forme hvem vi vil være og hva slags liv vi vil leve.

Endre en følelse på 1, 2, 3!

Det er tre elementer som påvirker hvordan vi føler, enten følelsene er gode eller ubehagelige. Alle tre elementene velger du med dine egne tanker, men disse valgene er ofte ubevisste. De er ubevisste fordi de er innarbeidede vaner – tankemønstre – som vi har repetert så ofte at vi ikke er klar over hva vi gjør.

Bør du velge coaching eller terapi?

Til tross for områder med overlapping, er arbeidet og prosessene til psykologer og livscoacher ganske forskjellige. Jeg er livscoach, ikke terapeut. Det betyr i hovedsak at jeg hjelper folk med å oppnå konkrete resultater.